ZUIGELINGEN

Na observatie en onderzoek volgt een kinderfysiotherapeutische diagnose en behandelplan. De behandeling van zuigelingen gebeurt binnen een voor het kind veilige omgeving. In eerste instantie vindt de behandeling in de thuissituatie plaats. In de behandeling staan houdings- en hanteringsadviezen centraal. Ouderinstructie is dan ook erg belangrijk. Alle adviezen kunt u direct in de eigen situatie toepassen.

Eventuele behandelindicaties

 • Een erg slappe of juist te gespannen baby
 • Een baby die zich veel overstrekt
 • Overmatig huilen / onrustige baby
 • Niet op de buik willen liggen
 • Voorkeurshouding, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel (plagiocephalie)
 • Een kant van het lichaam niet voldoende gebruiken (asymmetrie)
 • Niet of pas laat rollen, kruipen, zitten
 • Op de billen schuiven
 • Orthopedische problemen; zoals aangeboren klompvoetjes
 • Neurologische problemen; bijv. hersenbeschadiging, Erbse parese, Spina Bifida
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek be├»nvloeden; bijvoorbeeld syndroom van Down

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.