PEUTERS/KLEUTERS

Na inventarisatie en observatie volgt een kinderfysiotherapeutische diagnose en behandelplan. Bij het oefenen van motorische vaardigheden is – naast het verbeteren van de vaardigheid en het verminderen van de klacht – ook het stimuleren van meer zelfvertrouwen een belangrijk oefendoel om beter te functioneren in de fysieke en sociale omgeving. De oefenstof wordt aangeboden met voor het kind uitdagende en leuke materialen en oefenstof. Verder geven wij tips, sport-, spel- en oefenadviezen.

Eventuele behandelindicaties

  • Een moeizame of traag verlopende (senso) motorische ontwikkeling
  • Meer dan gemiddeld struikelen of vallen
  • Een afwijkend looppatroon
  • Een afwijkend looppatroon
  • Angstig zijn bij op- en afstappen of bij het klimmen en klauteren
  • Overbeweeglijkheid of rusteloosheid
  • Orthopedische afwijkingen (zoals tenenlopen, klompvoeten, naar binnen lopen met de voeten, botbreuken, hypermobiliteit)
  • Neurologische problemen (zoals spasticiteit, spierziekten, stofwisselingsziekten en erfelijke syndromen)
  • Fijne motoriekproblemen zoals bij knippen/knutselen/schrijven/tekenen
  • Problemen in de sensorische integratie (over- of onder registratie van zintuigprikkels)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.